Българска Ортопедична и Травматологична асоциация

BECOME BOTA MEMBER

Improve your knowledge, make contacts, apply for a fellow at one of our association’s annual programs.

100 BGN

SPECIALIST

MEMBERSHIP FEE

50 BGN

RESIDENT

MEMBERSHIP FEE

Bank transfer

Bulgarian Orthopedic and Traumatology Association
Fibank (Първа Инвестиционна Банка)
IBAN: BG65FINV915010BGN0ATRE
BIC/SWIFT code: FINVBGSF

Размерът на членския внос е за една календарна година и следва да бъде внесен до края на първото тримесечие на текущата година.