XXVII Национална Конференция „Дни на Българската ортопедия и травматология“

XXVII Национална Конференция „Дни на Българската ортопедия и травматология“

Уважаеми Дами и Господа, XXVII-та Национална Конференция „Дни на Българската ортопедия и травматология" и Първа Конференция по спортна физиотерапия ще се проведе в периода 26 септември - 28 септември 2024 г. в  хотел „Рила", к.к. Боровец.Информация делегати1....

повече информация
05-06.04 Международна конференция по ревизионно ендопротезиране

05-06.04 Международна конференция по ревизионно ендопротезиране

Уважаеми колеги, Международна конференция по ревизионно ендопротезиране ще се проведе в периода 05-06.04.2024г в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Международна конференция по ревизионно ендопротезиране 05-06.04.2024г Организатори на научното мероприятие: Катедрата по...

повече информация
XVII Конференция на БААСТ и XIV Международен годишен симпозиум на БОТА

XVII Конференция на БААСТ и XIV Международен годишен симпозиум на БОТА

Уважаеми Дами и Господа,XVII-та Конференция на БААСТ и XIV-ти Международен годишен симпозиум на БОТА ще се проведе в Конгресен център "Адмирал”, к.к. Златни пясъци, в периода от 16 до 18 май 2024 г.  Събитието ще се проведе под патронажа на ESSKA и ще бъде част от...

повече информация
29-30.10 AO Trauma Course: Advanced Principles of Fracture Management for ORP (Принципи в лечението на фрактурите – курс за напреднали, операционни сестри)

29-30.10 AO Trauma Course: Advanced Principles of Fracture Management for ORP (Принципи в лечението на фрактурите – курс за напреднали, операционни сестри)

The AO Trauma Course—Advanced Principles of Fracture Management for ORP is based on current trends and concepts at an advanced level. The course will focus on the surgical treatment and intraoperative nursing care of complex fractures. Target participants This course...

повече информация
29-31.10 AO Trauma Course: Basic Principles of Fracture Management (Принципи в лечението на фрактурите – основен курс, лекари)

29-31.10 AO Trauma Course: Basic Principles of Fracture Management (Принципи в лечението на фрактурите – основен курс, лекари)

The AO Trauma course Basic Principles of Fracture Management teaches fundamental principles and current concepts in the treatment of injuries, incorporating the latest techniques in operative fracture management. The AO Trauma Basic Principles course is the initial...

повече информация
21-23.03 Курс по Тазова и ацетабуларна хирургия с международно участие

21-23.03 Курс по Тазова и ацетабуларна хирургия с международно участие

Уважаеми Дами и Господа,Предоставяме на Вашето внимание информация за Курс по тазова иацетабуларна хирургия с международно участие, за да се запознаете в детайли с възможностите за участие по време на неговото протичане – 21-23 март 2024г. в Аудиторен комплекс към...

повече информация
15-16.03 AO Recon Course: Principles of Total Hip and Knee Arthroplasty (Принципи на тоталното тазобедрено и коленно ендопротезиране)

15-16.03 AO Recon Course: Principles of Total Hip and Knee Arthroplasty (Принципи на тоталното тазобедрено и коленно ендопротезиране)

The AO Recon Course—Principles of Total Hip and Knee Arthroplasty teaches fundamental principles and current concepts in the treatment of patients with a need for primary arthroplasty in the hip and knee. This course is the initial step along the path of lifelong...

повече информация
Трети конгрес на БДХХГ

Трети конгрес на БДХХГ

В периода 26 – 27 април, 2024г. в Интер Експо Център, гр. София ще се проведе ТРЕТИ КОНГРЕС на БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХИРУРГИЯ НА ХОДИЛОТО И ГЛЕЗЕНА  От името на БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХИРУРГИЯ НА ХОДИЛОТО И ГЛЕЗЕНА (БДХХГ), имамe удоволствието да ви информирамe,...

повече информация