СТАНИ ЧЛЕН НА БОТА

Усъвършенствай знанията си, създай контакти, кандидатствай за fellow по една от ежегодните програми на асоциацията.

100 лв.

СПЕЦИАЛИСТ

ЧЛЕНСКИ ВНОС

50 лв.

СПЕЦИАЛИЗАНТ

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Банков превод

Българска Ортопедична и Травматологична Асоциация
Fibank (Първа Инвестиционна Банка)
IBAN: BG65FINV915010BGN0ATRE
BIC/SWIFT code: FINVBGSF

Размерът на членския внос е за една календарна година и следва да бъде внесен до края на първото тримесечие на текущата година.