Дни на детската ортопедия и травматология 2024

ян. 3, 2024Научни Прояви, Научни прояви в България 2024

XVI КОНФЕРЕНЦИЯ НА БААСТ И XIII МЕЖДУНАРОДЕН ГОДИШЕН СИМПОЗИУМ НА БОТА

Конференция „Дни на детската ортопедия и травматология“ ще се проведе в периода 21-23 март 2024 г. в хотел „Калина Палас“, гр. Трявна. Събитието ще се проведе в традиционната си присъствена форма.

Уважаеми Дами и Господа,

Конференция „Дни на детската ортопедия и травматология“ ще се проведе в периода 21-23 март 2024 г. в хотел „Калина Палас“, гр. Трявна. Събитието ще се проведе в традиционната си присъствена форма. 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

     СЕКЦИЯ ПО ДЕТСКА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ КЪМ БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ (БОТА)

 1. ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ:
 • проф. д-р Борислав Владимиров, дмн – Почетен Председател Секция по детска ортопедия и травматология към Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА);
 • доц. д-р Венелин Алексиев, дм – Председател Секция по детска ортопедия и травматология към Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА)
 1. ВАЖНИ ДАТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
 • Ранна регистрация за делегати в Конференцията – до  05 февруари 2024 г.;
 • Късна регистрация за делегати в Конференцията – от 06 февруари до 15 март 2024 г.;
 • Регистрация на място за делегати в Конференцията  от 16 март 2024 г. и на място в хотел „Калина Палас“, гр. Трявна;
 • Приемане на заявки за научни доклади – до 05 февруари 2024 г.
 • Получаване на одобрение или отказ на заявените научни доклади от Научния комитет – до 19 февруари 2024 г.
 • Откриване на Конференция „Дни на детската ортопедия и травматология” –
  21 март 2024 г. /четвъртък/ – 16:00 ч – Конферентна зала „Трявна”, хотел „Калина Палас“;
 • Вечеря „Добре дошли” – 21 март 2024 г. /четвъртък/ – 20:00 ч. – Основен ресторант, хотел „Калина Палас“;
 • Официална вечеря – 22 март 2024 г. /петък/ – 20:00 ч. – Основен ресторант, хотел „Калина Палас“. 
 1. ОСНОВНА ТЕМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ДЕТСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“

5. ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

Български език. 
По време на мероприятието няма осигурен симултанен превод.

6. АКРЕДИТАЦИЯ:

 • Кредитните точки се определят от БЛС в съответствие с научната програма на Конференцията. Електронен сертификат с фиксирани кредитни точки от БЛС може да бъде изтеглен от сайта на ВАСТЕЛС един месец след провеждане на Конференцията.
 • Сертификат от БАПЗГ може да бъде изтеглен от сайта на БАПЗГ или да бъде получен от техен офис.
 1. РЕГИСТРАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА УЧАСТИЕ:

Всички участници в Конференцията е необходимо да заявят и съответно заплатят своето участие предварително по преференциални цени на фирмата организатор.

Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура. 

Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС в хотел „Калина Палас“, гр. Трявна ще отвори в 14:00 ч. на 21 март 2024 г. 
Настаняването на делегатите в хотела е от 14:00 часа. 

Работните часове на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС през трите дни са:

21 март 2024 г. – 13:00 – 20:00 ч.
22 март 2024 г. – 08:00 – 16:00 ч.
23 март 2024 г. – 08:00 – 12:00 ч.

ВАСТЕЛС се ангажира за оказване на пълно съдействие на участниците по време на Kонференцията:

 •     Регистрация на участниците;
 •     Настаняване;
 •     Предоставяне на материали за Конференцията;
 •     Предоставяне на информация за удостоверенията от БЛС и БАПЗГ;
 •     Обща информация и координация. 
 1. ПЛАЩАНЕ:
  Банкова сметка за плащане на суми в лева:
  ВАСТЕЛС- България ЕООД
  ОББ БАНК
  Разплащателна сметка: IBAN BG82 RZBB 9155 4037 7528 00, код: RZBBBGSF

Забележки относно заплащане и анулация:

 • Всички постъпили заявки са валидни 5 работни дни от датата на потвърждението, което ще получите, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, заявката се анулира без предупреждение от страна на организатора.
 • При заявка за анулации на хотелско настаняване и/или такса регистрация до 05 февруари 2024 г. включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации от 06 февруари 2024 г. – суми не се възстановяват.
 • При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.
 • В „основание за плащане“ в платежното нареждане впишете Вашите имена, КДДОТ (Конференция „Дни на детската ортопедия и травматология“) и за какво плащате (такса регистрация, хотел и др.).

Заповядайте в хотел „Калина Палас“, гр. Трявна!