БОТА

Българска ортопедична и травматологична асоциация

актуални новини

списание 2023 автори и материали

Четири тематични броя на списание „Ортопедия и Травматология“

Уважаеми автори,
Списание “Ортопедия и травматология” планува да издаде четири тематични броя през 2023 г.

Конгрес Бота

Общо събрание на БОТА 2023

Управителният съвет на сдружението, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, във вр. с чл. 23 от Устава, свиква Общо събрание на 29.09.2023г., което ще се проведе в гр. Пловдив, Конферентен център – Международен панаир – Пловдив, от 18:00ч.

VII Европейски конгрес по превенция травмите на ръката

В периода 19-22 октомври 2023г. в гр.Пловдив ще се проведе VII-ми Eвропейски конгрес по превенция травмите на ръката и VII-ми Национален конгрес по хирургия на ръката

Българска ортопедична и травматологична асоциация

Българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА) съхранява и продължава традициите на своя основател Професор Бойчо Бойчев.

Сайтът на БОТА е създаден, за да отговори на потребностите на българските ортопеди и травматолози от информация за организационния живот на дружеството, новостите по специалността, предстоящи конгреси, конференции и работни срещи. Тук може да намерите линкове към полезни сайтове, посветени на ортопедията и травматологията, както най-новите публикации в областта.

ПРЕДСТОЯЩИ

КУРСОВЕ | ОБУЧЕНИЯ | НАУЧНИ ПРОЯВИ

Списание "Ортопедия и травматология"

е официален орган на Българска Ортопедично- Травматологична Асоциация (БОТА), чрез който се популяризират научни разработки, клиничен опит и дискусионна проблематика в областта на ортопедията и травматологията, Хирургия на ръката и Микрохирургията.
В списанието се публикуват оригинални научни статии - теоретични, експериментални и приложни обзори, научни съобщения, отзиви за книги, съобщения за научни срещи у нас и в чужбина.

Brand Name
Brand Name
Brand Name

EFORT Orthopaedic EVENT CALENDAR