КОНТАКТ С НАС

Българска Ортопедична и Травматологична Асоциация

УС на БОТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Доц. Калин Михов, д.м.
e-mail: chairman@bota.bg 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Проф. Диян Енчев, д.м. (зам. председател)
Д-р Владимир Стефанов, д.м. (касиер)
Д-р Явор Пукалски, д.м. (секретар, secretary@bota.bg )
Д-р Александър Герчев, д.м.

Етична комисия

Председател:
проф. Димитър Райков

Членове:
доц. Свилен Тодоров
д-р Максим Загоров

Контролно-ревизионна комисия

Председател:
д-р Боян Христов

Членове:
д-р Марчо Марков
д-р Роберт Халваджиян

Главен редактор на списание „Ортопедия и травматология"

Доц. Кети Токмакова

Форма за контакт

Изпрати запитване

2 + 3 =