научни дружества

към БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ

Българска организация по спортна кинезитерапия

Председател:
доц. Румяна Ташева

Красимир Колев – секретар
Георги Митрев – член на УС
Милен Танев – член на УС

Уеб сайт: www.bospt.com

Секция по артроскопия и колянна хирургия

Председател:
д-р Владимир Стефанов

Зам. Председател: д-р Роберт Халваджиян

Секретар: д-р Аврам Георгиев

Уеб сайт: arthroscopy.bg

Секция по детска ортопедия

Председател:
д-р Райчо Кехайов
Зам. Председател: д-р Боян Христов

Съюз на българските медицински специалисти

Председател:
проф. Асен Гудев

Уеб сайт: www.medunion-bg.org

Дружество по хирургия на ръката

Председател:
Проф.Маргарита Кътева

Зам. Председател: доц.Севдалин Ангелов

д-р Калин Димитров
д-р Боян Христов
д-р Петя Спасова
д-р Георги Ганчев
д-р Никола Симеонов

Уеб-сайт: http://www.bssh.eu/

Българско дружество по хирургия на ходилото и глезена

Председател:
д-р Атанас Кацаров
Зам. Председател:
доц. Димитър Райков
Зам. Председател: и секретар:
д-р Райчо Кехайов

Секция по гръбначна хирургия

Председател:
проф. Стефан Станчев

Зам. Председател:
проф. Владимир Ставрев

Секретар: д-р Васил Яблански