Консенсус за тромбопрофилактика при извършаване на ортопедични и травматологични хирургични интервенции

авг. 26, 2023Новини

Конгрес Бота

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ „БОЙЧО БОЙЧЕВ”
Точка трета от дневния ред на тазгодишното общо събрания на БОТА е обсъждането и приемането на консенсус за тромбопрофилактика при извършаване на ортопедични и травматологични хирургични интервенции.
Молим членовете на БОТА да се запознаят с изготвения проектоконсенсус, достъпен на интернет страницата на асоциацията.

Коментари и предложения за корекции, които да бъдат включени в обсъждането, може да изпращате на: consensus@bota.bg или чрез попълване на формата по-долу в срок до 15.09.2023