Курс по мануална медицина

мар. 6, 2019Новини, Обучения, Обучения 2019

Българското дружество по мануална медицина на вертеброгенните заболявания организира интензивен основополагащ курс по мануална медицина.
Място на провеждане – София
Начало на курса – 7 март 2019 г.
Продължителност – 300 учебни часа
Първи модул – „Гръбнак“, 100 учебни часа; цена – 500 лв.

За допълнителна информация