Проект на наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

юли 20, 2017Новини

На 19.07.2017 на уеб-страницата на Министерство на здравеопазването беше публикуван проект на наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“, както и мотиви към проекта за наредба. Двата документа можете да свалите от тук:
Проект на наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“
Мотиви към проекта на наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“