Отстъпка за членство в ESSKA 2021

фев. 20, 2021Новини

Членовете на БОТА, както и специализантите по ортопедия и травматология, ползват отстъпка за членството в ESSKA. За да се ползва отстъпката, при плащане на членския внос на сайта на ESSKA ( https://www.esska.org/general/register_member_type.asp? ), въведете във формуляра код 2021.BOTA.1N (за специалисти, отстъпка от 20 Евро) или 2021.BOTA.RES (за специализанти, отстъпка от 10 Евро).