Четири тематични броя на Списание „Ортопедия и Травматология“

апр. 4, 2023Новини

списание Ортопедия и Травматология

Уважаеми автори,
Списание “Ортопедия и травматология” планува да издаде четири тематични броя през 2023 г. Всеки от тях ще е посветен на проблемите и перспективите в полето на:

– Детска ортопедия

– Гръбначна хирургия

– Хирургия на ръката

– Травматология

Ще се радваме да публикуваме вашите статии. Тематичните издания са фокусирани, съвременни и задълбочени колекции и те често привличат повече внимание от редовните броеве на списанията. Надяваме се да направим Вашите статии по-лесно откриваеми и по-четени от ортопедо-травматологичната общност.
Списание “Ортопедия и травматология” е отворено за вашите научни статии чрез издателската платформа в уеб-сайта на списанието (jbota.org). Готови сме да окажем нужното съдействие по всеки възможен начин.

Благодарим Ви!
Екипът на Списание “Ортопедия и травматология”