Становище на Етичната комисия на БОТА

май 20, 2017Новини

Становище на Етичната комисия на БОТА относно разпространяваното в публичното пространство писмо от д-р Атанас Кацаров до проф. Асен Балтов.
Пълният текст на становището можете да видите тук