Съобщение

сеп. 20, 2021Новини

Уважаеми колеги, на 2 октомври 2021 г., по време на XXV Дни на българската ортопедия и травматология в курортен комплекс Боровец, хотел Рила, зала Рила, от 18:00 ч. ще се проведе Общо събрание на БОТА, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за избор на Заместник-председател на Управителния съвет; Проект за решение: „Общото събрание на сдружението избира Заместник-председател на Управителния съвет“;
2. Разни.

Писмени предложения за избор на Заместник-председател, ще се бъдат приемани до 16:00 ч. в деня на провеждане на заседанието (02.10.2021 г.), на щанда на Вастелс – организатор на събитието.
Покана