XXI-та Национална Конференция Дни на Българсаката Ортопедия и Травматология в Трявна

фев. 23, 2015Научни Прояви, Научни прояви 2015

Дни на Българсаката Ортопедия и Травматология в Трявна 24-26.09.2015г.

ОКОНЧАТЕЛНА ПРОГРАМА

24.09.2015. Регистрация и коктейл “Добре дошли”

25.09.2015. НАУЧНА ПРОГРАМА

8.30 – 9.00 Откриване на Дните на БОТА

9.00 – 10.30 Първо заседание (10 мин доклад с 5 мин дискусия)
Модератори: проф. Вл. Ставрев, доц. Пл. Кинов

9.00 – 9.15 Неудачи при първичното ендопротезиране на тазобедрената става. Анализ на 10 годишен период
Ставрев Вл., Чифлигаров А., Карамитев Ст., Минчев Р., Дамянов П., Чирпъков Ив.
Катедра по ортопедия и травматология, Медицински Университет – Пловдив

9.15 – 9.30 Реконструкция на центъра на тазобедрената става – кейдж или пресфит капсула?
Кинов Пл.
Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Царица Йоана”, София

9.30 – 9.45 Краткосрочни ( до 5- години) резултати с анатомично метафизарно закрепващо се безциментно стебло за първична тазобедрена артропластика
Вълешков Й., Тодоров Св., Димитров Г., Тотев К., Герасимов И.
Клиника по ортопедия и травматология, МУ – Плевен

9.45 – 10.00 Неуспешни опити за ревизионна тазобедрена артропластика
Карамитев Ст., Чифлигаров А., Ставрев Вл., Ганев П., Минев Г.
Катедра по ортопедия и травматология, МУ – Пловдив

10.00 – 10.15 Фирмена презентация (ЮСС Медика)
Ново поколение заключващи плаки на ААР
Доц. Ас. Балтов

10.15 – 10.30 Фирмена презентация

10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 12.30 Второ заседание (10 мин доклад с 5 мин дискусия)
Модератори: доц. Д. Енчев, доц. А. Балтов

11.00 – 11.15 Оперативно лечение на вътреставни фрактури на дисталния радиус с техниката на специфична фрагментна фиксация“
Л. Симеонов
Клиника по хирургия на ръката, УБАЛСМ „Пирогов“

11.15 – 11.30 Костнозаместващи операции при първичен дефект на дисталния радиус
Н. Цачев
КОРТХ, ВМА – София

11.30 – 11.45 Хирургично лечение на тип С фрактури на дисталния хумерус
Чифлигаров А., Карамитев Ст., Ставрев Вл., Димов Ст., Дамянов П., Минчев Р.
Катедра по ортопедия и травматология, МУ – Пловдив

11.45 – 12.00 Предно-латерален достъп при етапното лечение на пилонните фрактури
Андонов Й, Косев П, Валентинов
Клиника по ортопедия и травматология, МБАЛ Русе

12.00 – 14.00 Обедна почивка

14.00 – 15.30 Трето заседание (10 мин доклад с 5 мин дискусия)
Модератори: доц. Хр. Георгиев, д-р Хр. Мазнейков

14.00 – 14.15 Остра предно-латерална глезенна нестабилност – честа патология – диагноза и лечение
Пенев П., Райков Д., Попстефанов Р., Ганчев Г.
УМБАЛ Варна

14.15 – 14.30 Артродеза на тибио-таларна става през трансфибуларен достъп
Димитров Г., Тотев К., Вълешков Й., Симеонов М., Аспарухов А.
МУ Плевен

14.30 – 14.45 Анатомично пласиране и биологична фиксация на присадъка за пластично заместване на ПКВ
Халваджиян Р., Борисов И., Евтимов К.

14.45 – 15.00 Временна епифизиодеза с Hinge plate за корекция на деформитети в детска възраст“
Христов Б., Алексиев В, Георгиев Хр, Кехайов Р.
УСБАЛО “ Проф.Б.Бойчев“

15.00 – 15.15 Фирмена презентация (Берлин Хеми / Менарини)
Нови подходи в лечението на болката
Доц. Р. Кастелов

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 Четвърто заседание (10 мин доклад с 5 мин дискусия)
Модератори: проф. А. Йотов, проф. Д. Бошнаков

16.00 – 16.15 Приложение на хидроксиапатит за запълване на кухини след екцизия на доброкачествени костни тумори и тумороподобни заболявания. Клинични резултати
Патриков К.
УСБАЛО „проф. Б. Бойчев”

16.15 – 16.30 Радио-карпална артроза – терапевтични възможности
Ганчев Г., Димитров Н., Пенев П., Райков Д.
УМБАЛ Варна

16.30 – 16.45 Лечение на вродената псевдартроза на тибията – “state of the art”
Живков М.
УМБАЛ Варна

20.00 Официална вечеря

– Обявеното в предварителната програма извънредно общо събрание на БОТА се отлага поради липса на актуален дневен ред.

26.09.2015 г. събота

9.00 – 12.30 СРЕЩА НА АО ТРАВМА БЪЛГАРИЯ И СЪМИШЛЕНИЦИ

9.00 Лечение на диафизарните фрактури на хумеруса
9.00 – 9.30 “За” функционалното лечение
Проф. Е. Таков
9.30 – 10.00 “За” оперативното лечение с плаки
Доц. М. Рашков
10.00 – 10.30 “За” оперативно лечение със ЗИМОС
Доц. Ас. Балтов

10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 Лечение на пертрохантерните фрактури на бедрото

11.00 – 11.30 “За” оперативно лечение със ЗИМОС
Проф. А. Йотов
11.30 – 12.00 “За” оперативно лечение с плаки
Доц. Д. Енчев