XXVII Национална Конференция „Дни на Българската ортопедия и травматология“

XXVII Национална Конференция „Дни на Българската ортопедия и травматология“

Уважаеми Дами и Господа, XXVII-та Национална Конференция „Дни на Българската ортопедия и травматология“ и Първа Конференция по спортна физиотерапия ще се проведе в периода 26 септември – 28 септември 2024 г. в  хотел „Рила“, к.к. Боровец. ...
05-06.04 Международна конференция по ревизионно ендопротезиране

05-06.04 Международна конференция по ревизионно ендопротезиране

Уважаеми колеги, Международна конференция по ревизионно ендопротезиране ще се проведе в периода 05-06.04.2024г в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.  05-06.04.2024 | гр.София  Уебсайт на събитието Международна конференция по ревизионно ендопротезиране 05-06.04.2024г...
XVII Конференция на БААСТ и XIV Международен годишен симпозиум на БОТА

XVII Конференция на БААСТ и XIV Международен годишен симпозиум на БОТА

Уважаеми Дами и Господа,XVII-та Конференция на БААСТ и XIV-ти Международен годишен симпозиум на БОТА ще се проведе в Конгресен център „Адмирал”, к.к. Златни пясъци, в периода от 16 до 18 май 2024 г.  Събитието ще се проведе под патронажа на ESSKA и ще бъде част...
29-30.10 AO Trauma Course: Advanced Principles of Fracture Management for ORP (Принципи в лечението на фрактурите – курс за напреднали, операционни сестри)

29-30.10 AO Trauma Course: Advanced Principles of Fracture Management for ORP (Принципи в лечението на фрактурите – курс за напреднали, операционни сестри)

The AO Trauma Course—Advanced Principles of Fracture Management for ORP is based on current trends and concepts at an advanced level. The course will focus on the surgical treatment and intraoperative nursing care of complex fractures.  29-30.10.2024  Sofia |...
29-31.10 AO Trauma Course: Basic Principles of Fracture Management (Принципи в лечението на фрактурите – основен курс, лекари)

29-31.10 AO Trauma Course: Basic Principles of Fracture Management (Принципи в лечението на фрактурите – основен курс, лекари)

The AO Trauma course Basic Principles of Fracture Management teaches fundamental principles and current concepts in the treatment of injuries, incorporating the latest techniques in operative fracture management. The AO Trauma Basic Principles course is the initial...