Консенсус за тромбопрофилактика при извършаване на ортопедични и травматологични хирургични интервенции

Консенсус за тромбопрофилактика при извършаване на ортопедични и травматологични хирургични интервенции

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ „БОЙЧО БОЙЧЕВ”Точка трета от дневния ред на тазгодишното общо събрания на БОТА е обсъждането и приемането на консенсус за тромбопрофилактика при извършаване на ортопедични и...
Консенсус за тромбопрофилактика при извършаване на ортопедични и травматологични хирургични интервенции

Общо събрание на БОТА 2023

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ „БОЙЧО БОЙЧЕВ” Управителният съвет на сдружението, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, във вр. с чл. 23 от Устава, свиква Общо събрание на 29.09.2023 г. (двадесет и девети септември две...
Четири тематични броя на Списание „Ортопедия и Травматология“

Четири тематични броя на Списание „Ортопедия и Травматология“

Уважаеми автори, Списание “Ортопедия и травматология” планува да издаде четири тематични броя през 2023 г. Всеки от тях ще е посветен на проблемите и перспективите в полето на: – Детска ортопедия – Гръбначна хирургия – Хирургия на ръката –...
VII ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ТРАВМИТЕ НА РЪКАТА и VII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ НА РЪКАТА

VII ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ТРАВМИТЕ НА РЪКАТА и VII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ НА РЪКАТА

В периода 19-22 октомври 2023г. в гр.Пловдив ще се проведе VII-ми ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ТРАВМИТЕ НА РЪКАТА и VII-ми НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ НА РЪКА-България, с международно участие. Краен срок за изпращане на резюмета – 31 юли 2023г. ...