Научни Прояви в България – 2018

1. Курс по артроскопия на глезенната става и хирургия на ходилото на кадаври, организиран от Българско дружество по хирургия на ходилото и глезена и Българска асоциация по артроскопия и спортна травматология, 15-17 март, Плевен. За повече информация...

Курс на АО Spine – Спинална травма 2018

На 22-23 март 2018 г. в София ще се проведе курс на АО Spine – Спинална травма – основен курс. Място на провеждане – сградата на Български червен кръст (бул Джеймс Баучер 76, София). Линк за регистрация...