29-30.10 AO Trauma Course: Advanced Principles of Fracture Management for ORP (Принципи в лечението на фрактурите – курс за напреднали, операционни сестри)

29-30.10 AO Trauma Course: Advanced Principles of Fracture Management for ORP (Принципи в лечението на фрактурите – курс за напреднали, операционни сестри)

The AO Trauma Course—Advanced Principles of Fracture Management for ORP is based on current trends and concepts at an advanced level. The course will focus on the surgical treatment and intraoperative nursing care of complex fractures.  29-30.10.2024  Sofia |...
29-31.10 AO Trauma Course: Basic Principles of Fracture Management (Принципи в лечението на фрактурите – основен курс, лекари)

29-31.10 AO Trauma Course: Basic Principles of Fracture Management (Принципи в лечението на фрактурите – основен курс, лекари)

The AO Trauma course Basic Principles of Fracture Management teaches fundamental principles and current concepts in the treatment of injuries, incorporating the latest techniques in operative fracture management. The AO Trauma Basic Principles course is the initial...
21-23.03 Курс по Тазова и ацетабуларна хирургия с международно участие

21-23.03 Курс по Тазова и ацетабуларна хирургия с международно участие

Уважаеми Дами и Господа,Предоставяме на Вашето внимание информация за Курс по тазова иацетабуларна хирургия с международно участие, за да се запознаете в детайли с възможностите за участие по време на неговото протичане – 21-23 март 2024г. в Аудиторен комплекс към...
15-16.03 AO Recon Course: Principles of Total Hip and Knee Arthroplasty (Принципи на тоталното тазобедрено и коленно ендопротезиране)

15-16.03 AO Recon Course: Principles of Total Hip and Knee Arthroplasty (Принципи на тоталното тазобедрено и коленно ендопротезиране)

The AO Recon Course—Principles of Total Hip and Knee Arthroplasty teaches fundamental principles and current concepts in the treatment of patients with a need for primary arthroplasty in the hip and knee. This course is the initial step along the path of lifelong...