Консенсус за тромбопрофилактика при извършаване на ортопедични и травматологични хирургични интервенции

Консенсус за тромбопрофилактика при извършаване на ортопедични и травматологични хирургични интервенции

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ „БОЙЧО БОЙЧЕВ”Точка трета от дневния ред на тазгодишното общо събрания на БОТА е обсъждането и приемането на консенсус за тромбопрофилактика при извършаване на ортопедични и...
Консенсус за тромбопрофилактика при извършаване на ортопедични и травматологични хирургични интервенции

Общо събрание на БОТА 2023

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ „БОЙЧО БОЙЧЕВ” Управителният съвет на сдружението, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, във вр. с чл. 23 от Устава, свиква Общо събрание на 29.09.2023 г. (двадесет и девети септември две...
Четири тематични броя на Списание „Ортопедия и Травматология“

Четири тематични броя на Списание „Ортопедия и Травматология“

Уважаеми автори, Списание “Ортопедия и травматология” планува да издаде четири тематични броя през 2023 г. Всеки от тях ще е посветен на проблемите и перспективите в полето на: – Детска ортопедия – Гръбначна хирургия – Хирургия на ръката –...
Курс AO Spine Advanced 2022

Курс AO Spine Advanced 2022

На 29-30 септември 2022 г. в гр. Варна, хотел Рослин-Димят, ще се проведе курс AO Advanced Spine – Trauma and Degenerative Spine, организиран от AO Spine – България. Официалният език на курса е английски. За регистрация и подробна информация за курса,...
Консенсус за тромбопрофилактика при извършаване на ортопедични и травматологични хирургични интервенции

Общо събрание на БОТА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ „Б. БОЙЧЕВ“ Управителният съвет на БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ „Б. БОЙЧЕВ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, във вр. с чл. 23 от...