Четири тематични броя на Списание „Ортопедия и Травматология“

Четири тематични броя на Списание „Ортопедия и Травматология“

Уважаеми автори, Списание “Ортопедия и травматология” планува да издаде четири тематични броя през 2023 г. Всеки от тях ще е посветен на проблемите и перспективите в полето на: – Детска ортопедия – Гръбначна хирургия – Хирургия на ръката –...
Курс AO Spine Advanced 2022

Курс AO Spine Advanced 2022

На 29-30 септември 2022 г. в гр. Варна, хотел Рослин-Димят, ще се проведе курс AO Advanced Spine – Trauma and Degenerative Spine, организиран от AO Spine – България. Официалният език на курса е английски. За регистрация и подробна информация за курса,...
Общо събрание на БОТА

Общо събрание на БОТА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ „Б. БОЙЧЕВ“ Управителният съвет на БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ „Б. БОЙЧЕВ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, във вр. с чл. 23 от...