Faq

СПИСАНИЕ „ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“

Oфициален орган на Българска Ортопедично- Травматологична Асоциация

Списание "Ортопедия и травматология" е официален орган на Българска Ортопедично - Травматологична Асоциация (БОТА), чрез който се популяризират научни разработки, клиничен опит и дискусионна проблематика в областта на ортопедията и травматологията, Хирургия на ръката и Микрохирургията.
В списанието се публикуват оригинални научни статии - теоретични, експериментални и приложни,обзори, научни съобщения, отзиви за книги, съобщения за научни срещи у нас и в чужбина.

Style 2

To Provide Comprehensive Quality Care

How Do I Make an Appointment?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.
How Do I Cancel my Appointment?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.
How Do I Change my Address and Tel No?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.
How do I Request a Home Visit?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.
How Do I Make a Complaint?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

Style 3

To Provide Comprehensive Quality Care

Международни Научни Прояви – 2023

1. AAOS Annual Meeting, 07 – 11 March 2023, Las Vegas, Nevada, USA
https://www.aaos.org/annual

2. 22nd Congress of ESTES, 07 – 09 May 2023, Ljubljana, Slovenia
https://www.estes-congress.org/

3. 24th EFORT Congress, 24 – 26 May 2023, Vienna, Austria
https://congress.efort.org/

4. 43rd SICOT Orthopaedic World Congress, 21 – 23 November 2023, Cairo, Egypt
https://www.sicot.org/cairo

How Do I Cancel my Appointment?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.
How Do I Order Repeat Prescriptions?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.
How Do I Change my Address and Tel No?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.
What do I need to bring?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.
How many visits will I need?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.
Do I have to be referred by a doctor?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.
What should I wear to my appointment?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.