XVII Конференция на БААСТ и XIV Международен годишен симпозиум на БОТА

ян. 31, 2024Научни Прояви, Научни прояви в България 2024

XVI КОНФЕРЕНЦИЯ НА БААСТ И XIII МЕЖДУНАРОДЕН ГОДИШЕН СИМПОЗИУМ НА БОТА

Уважаеми Дами и Господа,
XVII-та Конференция на БААСТ и XIV-ти Международен годишен симпозиум на БОТА ще се проведе в Конгресен център „Адмирал”, к.к. Златни пясъци, в периода от 16 до 18 май 2024 г. 

Събитието ще се проведе под патронажа на ESSKA и ще бъде част от EFORT.

16-18.05.2024 | к.к.Златни Пясъци

 1. Организатор на Конференцията:

     БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО АРТРОСКОПИЯ И СПОРТНА ТРАВМАТОЛОГИЯ и БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ

2. Научен комитет: проф. Андрей Йотов, проф. Асен Балтов, проф. Диян Енчев, проф. Христо Георгиев, доц. Антони Георгиев, доц. Венци Росманов, д-р Христо Мазнейков;

3. Организационен комитет: доц. Калин Михов, д-р Петьо Братоев, д-р Максим Загоров, д-р Владимир Стефанов, д-р Явор Пукалски, д-р Стоян Иванов;

4. Важни дати на Конференцията:

 • Краен срок за изпращане на заявка за участие с доклад – до 20 март 2024 г. на e-mailvarnameeting@gmail.com;
 • Потвърждение от Организационния комитет за прието участие в Научната програма – до 05 април 2024 г.;
 • Ранна регистрация на делегати в Конференцията – до 20 март 2024 г.;
 • Междинна регистрация на делегати в Конференцията – от 21 март 2024 г. до 13 май 2024 г.;
 • Късна регистрация на делегати в Конференцията – от 14 май 2024 г. и на място;
 • Вечеря „Добре дошли“ – 16 май 2024 г. – 20:00 ч. – Основен ресторант хотел „Адмирал“, к.к. Златни пясъци;
 • Откриване на Конференцията – 17 май 2024 г. – 08:30 ч. – Конгресен център „Адмирал”, к.к. Златни пясъци;
 • Официална вечеря – 17 май 2024 г. – 19:30 ч. – Основен ресторант хотел „Адмирал“, к.к. Златни пясъци;
 • Закриване на Конференцията – 18 май 2024 г. – 12:00 ч. – Конгресен център „Адмирал”, к.к. Златни пясъци

 

5. Официален език на Конференцията:
Български език и английски език.
По време на Конференцията се осигурява симултанен превод.


6. Участие с доклад:

 • Краен срок за изпращане на заявка за участие с доклад – до 20 март 2024 г. на e-mailvarnameeting@gmail.com . Необходимо е да бъде изписано заглавието на доклада, както и авторския колектив на български език и на английски език;
 • Потвърждение от Организационния комитет за прието участие в Научната програма – до 05 април 2024 г.;

Забележка: Доклади, включени в научната програма на Конференцията, ще бъдат презентирани в рамките на 10 минути.

 

7. Заявки за резервация могат да се правят чрез:

Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура.
Всички участници на Конференцията е желателно да заявят и съответно заплатят своето участие предварително. Регистрацията на участниците на място в Конгресен център „Адмирал” за получаване на делегатски материали ще започне от 18:00 ч. на 16 май 2024 г. на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС.

Фирмата организатор се ангажира за оказване на пълно съдействие на участниците по време на Конференцията:

 •     Регистрация на участниците;
 •     Настаняване;
 •     Предоставяне на материали за Конференцията;
 •     Обща информация и координация.

8. Заплащане:

Банкова сметка за плащане на суми в лева:
ВАСТЕЛС-България ЕООД
ОББ България
IBAN BG82 RZBB 9155 4037 7528 00, код: RZBBBGSF

9. Анулация:
Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора.

При заявка на анулации на хотелско настаняване и/или такса регистрация до 01 април 2024 г. включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации от 02 април 2024 г. – суми не се възстановяват.

При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата. 

Заповядайте в Конгресен център „Адмирал“, к.к. Златни пясъци!