XXVII Национална Конференция „Дни на Българската ортопедия и травматология“

фев. 15, 2024Научни Прояви, Научни прояви в България 2024

XXVII национална конференция

Уважаеми Дами и Господа,

XXVII-та Национална Конференция „Дни на Българската ортопедия и травматология“ ще се проведе в периода 26 септември – 28 септември 2024 г. в  хотел „Рила“, к.к. Боровец.

1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ

2. ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ:
Организационен комитет
Председател: доц. д-р Калин Михов
Членове: проф. д-р Диян Енчев, д-р Владимир Стефанов, д-р Александър Герчев, д-р Явор Пукалски

Научен комитет
Членове: проф. д-р Асен Балтов, проф. д-р Андрей Йотов, проф. д-р Христо Георгиев, д-р Христо Мазнейков

3. ВАЖНИ ДАТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
•    Ранна заявка на фирми спонсори за участие в Конференцията – до 14 юли 2024;
•    Късна заявка на фирми спонсори за участие в Конференцията – от 15 юли 2024 до запълване на изложбените площи;
•    Ранна регистрация на делегати в Конференцията – до 30 юни 2024;
•    Късна регистрация на делегати в Конференцията – от 01 юли 2024 до 02 август 2024;
•    Регистрация на място в Конференцията – от 03 август 2024 и на място;
•    Вечеря „Добре дошли” – 26 септември 2024 – 19:30 ч., Основен ресторант „Сезони“, хотел „Рила“;
•    Официално откриване на  Конференцията – 27 септември 2024 – 09:00 ч., Конферентна зала „Рила“;
•    Официална вечеря на блок маса – 27 септември 2024 – 20:00 ч., Основен ресторант „Сезони“, хотел „Рила“.

4. ЛЕКТОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
Водещи специалисти от България и чужбина в областта на ортопедията и травматологията.

5. АКРЕДИТАЦИЯ:
Всеки участник в XXVII-та Национална Конференция „Дни на Българската ортопедия и травматология“ ще получи Сертификат за участие.

6. ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
Български език 

7. ОСНОВНИ АКТИВНОСТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
•    Пленарни заседания;
•    Фирмени презентации.    

8. ЗАЯВКИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ЧРЕЗ:
•    Формуляр-заявка онлайн (тук)
•    По телефон/факс: (02) 931-11-17; 0882 443 570
•    чрез е-mail: events@wasteels.bg
Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура.

ВАЖНО: Не се разрешава присъствие на деца в научните и социалните активности в периода на Конференцията, във връзка с изпълнение на клаузите от Етичния кодекс на фирмите, спонсориращи събитието.

9. ПЛАЩАНЕ:
Банкова сметка за плащане на суми в лева:
ВАСТЕЛС- България ЕООД
ОББ Банк 
Разплащателна сметка: IBAN BG82 RZBB 9155 4037 7528 00, код: RZBBBGSF

Забележки относно заплащане и анулация:
Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора. При заявка на анулации на хотелско настаняване и / или такса регистрация до 30 юни 2024 включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации след 01 юли 2024 – суми не се възстановяват.
При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

Заповядайте в хотел „Рила“, к.к. Боровец!