Научни Прояви в България – 2021

фев. 24, 2021Научни Прояви, Научни прояви 2021

1. XIII Конференция на БААСТ с ESSKA Live Surgery и EFORT Forum,
27-29 май 2021 г., хотел „Адмирал”, Златни Пясъци
https://varnameeting2020.com

2. XXV Конференция “Дни на българската ортопедия и травматология“,
01-03 октомври 2021 г., хотел „Рила”, Боровец
https://conference-bota2021.com

3. Конференция „Дни на детската ортопедия и травматология“,
18-20 ноември 2021 г., „Интерхотел“ Сандански
https://orthopedy-sandanski-2020.com/