Научни Прояви в България – 2022

фев. 24, 2022Научни Прояви, Научни прояви 2022

Конференция „Дни на детската ортопедия и травматология “
17 – 19 март 2022 г., Интерхотел Сандански, гр. Сандански
https://orthopedy-sandanski-2020.com

„Национална конференция „Хирургия на горен крайник“
13-15 май 2022 г., Гранд-хотел „Янтра“, гр. Велико Търново
Краен срок за изпращане на резюмета за орална презентация – 31 март 2022 г.
За регистрация, изпращане на резюмета и информация – д-р Никола Симеонов, nikk_simeonov@abv.bg
Програма

XV-та Конференция на БААСТ и XII-ти Международен годишен симпозиум на БОТА
19-21 май 2022 г., Конгресен център „Адмирал”, к.к. Златни пясъци
https://varnameeting2022.com

XV-ти Национален Конгрес на Българската ортопедична и травматологична асоциация
29 септември – 02 октомври 2022 г., гр. Бургас, Конферентен център хотел „България“.
https://congress-bota2022.com