Обучение съвместно с Медицински Факултет

юни 20, 2017Новини

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД – гр. София, съвместно с Медицински факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски” – гр. София, организира обучение за извършване на Високо специализирана дейност по „Лечение на фрактурите на таза и ацетабулума” за придобиване на професионална квалификация съгласно утвърдения стандарт по „Ортопедия и травматология”.

Начало на курса : 16 октомври (понеделник), 2017 г.
Продължителност : 35 работни дни.
Брой на курсистите: 12.

Програма

За повече информация:
Диана Рангелова,
Н-к на Отдел НДСК на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД – гр. София
Тел. 02/9154 400
e-mail : diana.rangelova@pirogov.bg