Промени в указанията за лечение на остеопороза

мар. 18, 2015Новини

Промени в указанията за лечение на остеопороза, засягащи специалност Ортопедия и травматология

Изискване за остеопороза…/изтегли форма/

Указание…/изтегли документ/