Трети конгрес на БДХХГ

ян. 9, 2024Научни Прояви, Научни прояви в България 2024

XVI КОНФЕРЕНЦИЯ НА БААСТ И XIII МЕЖДУНАРОДЕН ГОДИШЕН СИМПОЗИУМ НА БОТА

В периода 26 – 27 април, 2024г. в Интер Експо Център, гр. София ще се проведе ТРЕТИ КОНГРЕС на БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХИРУРГИЯ НА ХОДИЛОТО И ГЛЕЗЕНА

 

26-27.04.2024 | гр.София

Интер Експо Център | София

От името на БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХИРУРГИЯ НА ХОДИЛОТО И ГЛЕЗЕНА (БДХХГ),

имамe удоволствието да ви информирамe, че Третият конгрес на БДХХГ, ще се проведе в периода 26 – 28 април, 2024г. в Интер Експо Център, гр. София.

Каним Ви, най-учтиво, да заявите вашето участие на ел.поща : bgfas.congress@gmail.com

Темата на конференцията е „Ходило и глезен: заедно в бъдещето“ и ще покрие съвременните постижения в областта на диагностиката и лечението на ходилно – глезенната патология.

Времетраенето на докладите е 5 – 7 мин. Ще бъдат включени в сесиите „Free papers”.

Краен срок за изпращане на резюмета – 31 март, 2024 г. на ел. поща : bgfas.congress@gmail.com

Изисквания за резюметата:

1. Резюметата трябва да са ясни, точни и написани на български и английски език.

2. Общият текст не бива да надвишава 300 думи.

3. Да се използват кратки заглавия с главни и редовни букви.

4. Задължително трябва да се включат имената на авторите и работното място.

5. Шрифт Times New Roman, големина 12

6. Трябва да включват следните секции:

· Увод и цел

· Материал и методи

· Резултати

· Заключение

7. Не е нужно да се посочва литературна справка.