УКАЗАНИЕ № РД-16-66/05.10.2023г. между НЗОК и Български Лекарски Съюз

окт. 11, 2023Новини

Конгрес Бота

Съгласно УКАЗАНИЕ № РД-16-66/05.10.2023 г.  между  Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и  Български лекарски съюз (БЛС)  за  прилагане на Националния рамков договор за медицински дейности за 2023 – 2025 г.

За изпълнение на алгоритъма на клинични пътеки № 217.1 и 217.2 да се има предвид следното: Наличие на документ за придобита квалификация за тазова и ацетабуларна хирургия се изисква само при изпълнение на следните кодове по КСМП:

 • 48427-03 – Остектомия на таз с вътрешна фиксация;
 • 48427-04 – Остектомия на проксимален фемур с вътрешна фиксация;
 • 48427-05 – Остектомия на средна част фемур с вътрешна фиксация;
 • 47486-00 – Отворено наместване фрактура на таз с вътрешна фиксация на
 • преден сегмент. Включва: диастаза на симфиза;
 • 47489-00 – Отворено наместване фрактура на таз с вътрешна фиксация на
 • заден сегмент. Включва: сакро – илиачна става;
 • 47489-01 – Отворено наместване фрактура на таз с вътрешна фиксация на
 • преден и заден сегмент;
 • 47501-00 – Отворено наместване фрактура ацетабулум с вътрешна фиксация;
 • 47513-00 – Вътрешна фиксация на разкъсване на сакро – илиачна става.

 

За кодовете по КСМП касаещи ревизионно ендопротезиране документ за придобита квалификация за тазова и ацетабуларна хирургия не е необходим.

 • 47051-00 Отворено наместване луксация на тазобедрена става
 • 49312-00 Ексцизионна артропластика на тазобедрена става
 • 49515-00 Отстраняване на колянна протеза
 • 49324-00 Ревизия на тотална артропластика на тазобедрена става
 • 49527-00 Ревизия на тотална артропластика на коляно
 • 44370-00 Ампутация през тазобедрена става

Целия документ свалете от тук: