Членския внос за БОТА за 2018 г.

дек. 2, 2017Новини

Напомняме Ви, че започна събирането на членския внос за БОТА за 2018 г. С решение на Извънредното общо събрание, проведено по време на Дни на ортопедията и травматологията в Трявна 2017 г., членският внос беше повишен на 100 лв. за специалисти и 50 лв. за специализанти. Банковата сметка, по която можете да правите преводите, е: BG65FINV915010BGN0ATPE. Моля всички нови членове, както и тези, които искат да променят адреса, на който получават списание „Ортопедия и травматология“, да изпратят адреса си на главния редактор проф. В. Ставрев – vstavrev@yahoo.com , както и копие до sekretar@bulortho.org