Научни Прояви в България – 2022

Конференция „Дни на детската ортопедия и травматология “ 17 - 19 март 2022 г., Интерхотел Сандански, гр. Сандански https://orthopedy-sandanski-2020.com "Национална конференция "Хирургия на горен крайник" 13-15 май 2022 г., Гранд-хотел "Янтра", гр. Велико Търново Краен...

повече информация
Курс AO Spine Advanced 2022

Курс AO Spine Advanced 2022

На 29-30 септември 2022 г. в гр. Варна, хотел Рослин-Димят, ще се проведе курс AO Advanced Spine - Trauma and Degenerative Spine, организиран от AO Spine - България. Официалният език на курса е английски. За регистрация и подробна информация за курса, включително и...

повече информация
Общо събрание на БОТА

Общо събрание на БОТА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ "Б. БОЙЧЕВ" Управителният съвет на БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ "Б. БОЙЧЕВ", на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, във вр. с чл. 23 от Устава на сдружението,...

повече информация

Съобщение

Уважаеми колеги, на 2 октомври 2021 г., по време на XXV Дни на българската ортопедия и травматология в курортен комплекс Боровец, хотел Рила, зала Рила, от 18:00 ч. ще се проведе Общо събрание на БОТА, при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за избор на...

повече информация

МЗ – Становище

На 5. 07. 2021 г. в Министерство на здравеопазването беше внесено становище от Експертния съвет по ортопедия и травматология към МЗ, от Борда по ортопедия и травматология към БЛС и Българската ортопедична и травматологична асоциация относно предлаганите промени в...

повече информация

Виртуална Live среща с международно участие

На 15-и април 2021 г. от 18 ч. ще се проведе онлайн симпозиум на тема приложение на нискомолекулни хепарини в ортопедията, организиран от Sanofi и с подкрепата на БОТА. Регистрация -  https://surveys.logo-mrc.com/index.php/927136?newtest=Y&lang=bg  (след попълване...

повече информация

Научни Прояви в България – 2021

1. XIII Конференция на БААСТ с ESSKA Live Surgery и EFORT Forum, 27-29 май 2021 г., хотел „Адмирал”, Златни Пясъци https://varnameeting2020.com 2. XXV Конференция “Дни на българската ортопедия и травматология", 01-03 октомври 2021 г., хотел „Рила”, Боровец...

повече информация

Отстъпка за членство в ESSKA 2021

Членовете на БОТА, както и специализантите по ортопедия и травматология, ползват отстъпка за членството в ESSKA. За да се ползва отстъпката, при плащане на членския внос на сайта на ESSKA ( https://www.esska.org/general/register_member_type.asp? ), въведете във...

повече информация

Водещи коленни хирурзи ще представят своя опит на българските си колеги

На 26 януари (вторник) от 19 ч. ще се проведе онлайн симпозиум на тема Частично ендопротезиране на колянна става. Форумът е съвместна проява на European knee society (EKS) и Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА). Под председателството на проф....

повече информация