Дни на детската ортопедия и травматология 2024

Дни на детската ортопедия и травматология 2024

Конференция „Дни на детската ортопедия и травматология“ ще се проведе в периода 21-23 март 2024 г. в хотел „Калина Палас“, гр. Трявна. Събитието ще се проведе в традиционната си присъствена форма.ПРОГРАМАУважаеми Дами и Господа, Конференция „Дни на детската ортопедия...

повече информация

AO Trauma Seminar – Pelvis & Acetabulum с изтъкнати лектори

На 17-18 ноември се състоя уникален за България АО Trauma семинар на изключително високо ниво. Водещи експерти от страната и чужбина запознаха участниците с особеностите в оценката, диагностиката, класификацията и лечението на фрактурите на таза и ацетабулума, както и...

повече информация
УКАЗАНИЕ № РД-16-66/05.10.2023г. между НЗОК и Български Лекарски Съюз

УКАЗАНИЕ № РД-16-66/05.10.2023г. между НЗОК и Български Лекарски Съюз

Съгласно УКАЗАНИЕ № РД-16-66/05.10.2023 г.  между  Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и  Български лекарски съюз (БЛС)  за  прилагане на Националния рамков договор за медицински дейности за 2023 – 2025 г. За изпълнение на алгоритъма на клинични пътеки №...

повече информация
Консенсус за тромбопрофилактика при извършаване на ортопедични и травматологични хирургични интервенции

Консенсус за тромбопрофилактика при извършаване на ортопедични и травматологични хирургични интервенции

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ „БОЙЧО БОЙЧЕВ”Точка трета от дневния ред на тазгодишното общо събрания на БОТА е обсъждането и приемането на консенсус за тромбопрофилактика при извършаване на ортопедични и...

повече информация
Общо събрание на БОТА 2023

Общо събрание на БОТА 2023

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ „БОЙЧО БОЙЧЕВ” Управителният съвет на сдружението, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, във вр. с чл. 23 от Устава, свиква Общо събрание на 29.09.2023 г. (двадесет и девети септември две...

повече информация
Четири тематични броя на Списание „Ортопедия и Травматология“

Четири тематични броя на Списание „Ортопедия и Травматология“

Уважаеми автори, Списание “Ортопедия и травматология” планува да издаде четири тематични броя през 2023 г. Всеки от тях ще е посветен на проблемите и перспективите в полето на: - Детска ортопедия - Гръбначна хирургия - Хирургия на ръката - Травматология Ще се радваме...

повече информация
VII ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ТРАВМИТЕ НА РЪКАТА и VII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ НА РЪКАТА

VII ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ТРАВМИТЕ НА РЪКАТА и VII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ НА РЪКАТА

В периода 19-22 октомври 2023г. в гр.Пловдив ще се проведе VII-ми ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ТРАВМИТЕ НА РЪКАТА и VII-ми НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ НА РЪКА-България, с международно участие. Краен срок за изпращане на резюмета - 31 юли 2023г. ПРЕДВАРИТЕЛНА...

повече информация