СПЕЦИАЛИЗАНТ – членски внос

50.00лв.

Членски внос за Специалзант

SKU: 0002 Category:

Description

Членски внос за Специализант към БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ
Размерът на членския внос е за една календарна година и следва да бъде внесен до края на първото тримесечие на текущата година.