СПЕЦИАЛИСТ – членски внос

100.00лв.

Членски внос за Специалист

SKU: 0001 Category:

Description

Членски внос за Специалист към БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ
Размерът на членския внос е за една календарна година и следва да бъде внесен до края на първото тримесечие на текущата година.