Научни Прояви в България – 2022

Конференция „Дни на детската ортопедия и травматология “ 17 – 19 март 2022 г., Интерхотел Сандански, гр. Сандански https://orthopedy-sandanski-2020.com „Национална конференция „Хирургия на горен крайник“ 13-15 май 2022 г., Гранд-хотел...