IN MEMORIAM

апр. 20, 2020Новини

Проф. д-р ДИМИТЪР АСЕНОВ ДЖЕРОВ, дмн. Dr.hon.c.
(1934-2020 г.)
НАПУСНА НИ ВНЕЗАПНО ПРОФ. ДИМИТЪР ДЖЕРОВ!

Foto Prof.D.Djerov Проф.Джеров е роден на 16. Май. 1934 г в София, лекар анатом, хирург, ортопед и травматолог, доктор на медицинските науки (1986).
Завършва Висшия медицински институт в София (1958).
Специализира в СССР (1971, 1984), Париж (1992), Виена (1994).
През време на следването е бил демонстратор по анатомия в Катедрата по анатомия с ръководител чл.кор. проф. д-р Димитър Каданов и член на кръжока по хирургия, под ръководството на проф. Веселин Матеев. След завършване на Медицинския факултет, работи 3 години като ординатор в хирургичното отделение на градска болница гр. Берковица.
През 1961 г. е избран за асистент в Катедрата по анатомия на ВМИ-София. През този период придобива специалностите Хирургия и Анатомия и хистология. През 1974 г. постъпва като научен сътрудник към Катедрата по ортопедия и травматология на ИСУЛ, а от 1978 г. като ръководител на Клиниката по ортопедия на Института за лечение на чужди граждани. От 1989 г. до пенсионирането му през 2010 г. е ръководител на Клиниката по Обща ортопедия и ендопротезиране на големите стави в УСБАЛО „Проф. Б.Бойчев”. Придобива и трета специалност по Ортопедия и травматология (1978).
Заема важни ръководни постове: директор на Научния институт по ортопедия и травматология (1989-91), ръководител на Катедрата по ортопедия и травматология при Медицински университет в София (1991-2000), ректор на МУ София (1991-1999), национален консултант по ортопедия и травматология (1990-2003), член на Висшия медицински съвет при Министерството на здравеопазването (1992-2000), доктор хонорис кауза (1999) на Полската академия по медицина, член на SICOT (1995), медународната академия за култура и научно развитие в Щутгарт, Германия (1996), световната Академия за медицина „Алберт Швайцер” в САЩ (1999).
Носител на награда Ескулап на Медицинския университет-София, Носител на Почитен медал на Съюза на учените в България за големите заслуги към Съюза и др.
Защитава дисертационен труд за придобиване на научната степен „Кандидат на медицинските науки” на тема „Морфологични промени в оставащия след частична резекция или хемипулмонектомия бял дроб” през 1974 г, а през 1986 г. за научната степен „Доктор на медицинските науки” на тема „Атипично ендопротезиране на тазобедрената става”.
През 1981 г. му е присъдено научното звание „ст.н.с. ІІ ст.”, а от 1988 г. е „Професор” по ортопедия и травматология.
Владее говоримо и писмено немски, френски и руски и ползва научна литература на английски езици.
Автор е на 192 научни труда, голяма част отпечатани в реномирани западни списания и у нас, в областта на експерименталната морфология, на антропологията, на биомеханиката на опорно-двигателния апарат, на ортопедията и травматологията, на хирургията и ендопротезирането на големите стави, на реконструктивната хирургия. Съавтор е в учебници по ортопедия и травматология за студенти-медици, акушерки, рехабилитатори, в ръководства по оперативна хирургия за специализанти по ортопедия и травматология.
Проф. Джеров беше впечетляваща личност с големи морално-етични качества като лекар-лечител, преподавател, ръководител и колега. Неговата кончина е голяма загуба за медицинското съсловие, медицинския университет и всички ортопеди и травматолози у нас и чужбина.