XXVI Конференция „Дни на Българската Ортопедия и Травмотология“

мар. 2, 2023Научни Прояви, Научни прояви 2023, Научни прояви в България 2023

XVI КОНФЕРЕНЦИЯ НА БААСТ И XIII МЕЖДУНАРОДЕН ГОДИШЕН СИМПОЗИУМ НА БОТА

XXVI Конференция „Дни на Българската Ортопедия и Травмотология“ ще се проведе между 28 и 30.09.2023. Мястото е Международен Панаир Провдив, гр. Пловдив. 

Уважаеми Дами и Господа,

XXVI-та Национална Конференция „Дни на Българската ортопедия и травматология“ ще се проведе в периода 28 септември – 30 септември 2023 г. в гр. Пловдив, Международен Панаир Пловдив.

1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ

2. ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ:
Организационен комитет

Председател: доц. д-р Калин Михов
Членове: проф. д-р Диян Енчев, д-р Владимир Стефанов, д-р Александър Герчев, д-р Явор Пукалски

Научен комитет
Членове: проф. д-р Асен Балтов, проф. д-р Андрей Йотов, проф. д-р Христо Георгиев, д-р Христо Мазнейков

3. ВАЖНИ ДАТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
•    ранна заявка на фирми спонсори за участие в Конференцията – до 14 юли 2023;
•    късна заявка на фирми спонсори за участие в Конференцията – от 15 юли 2023 до запълване на изложбените площи;
•    ранна регистрация на делегати в Конференцията – до 30 юни 2023;
•    късна регистрация на делегати в Конференцията – от 01 юли 2023 до 02 август 2023;
•    регистрация на място в Конференцията – от 03 август 2023 и на място;
•    Напитка „Добре дошли” – 28 септември 2023 – 19:00 ч, фоайе пред конферентна зала „България“, Конферентен център, Палата №8, Международен Панаир Пловдив;
•    Официално откриване на  Конференцията – 29 септември 2023 – 09:00 ч;
•    Официална вечеря – 29 септември 2023 – 20:00 ч, Основен ресторант на хотел „Санкт Петербург“, гр. Пловдив.

4. ЛЕКТОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
Водещи специалисти от България и чужбина в областта на ортопедията и травматологията.

5. АКРЕДИТАЦИЯ:
Всеки участник в XXVI-та Национална Конференция „Дни на Българската ортопедия и травматология“ ще получи Сертификат за участие.

6. ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
Български език 

7. ОСНОВНИ АКТИВНОСТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
•    Пленарни заседания;
•    Фирмени презентации.    

8. ЗАЯВКИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ЧРЕЗ:
•    Формуляр-заявка онлайн (тук)
•    По телефон/факс: (02) 931-11-17; 0882 443 570
•    чрез е-mail: events@wasteels.bg
Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура.

ВАЖНО: Не се разрешава присъствие на деца в научните и социалните активности в периода на Конференцията, във връзка с изпълнение на клаузите от Етичния кодекс на фирмите, спонсориращи събитието.

9. ПЛАЩАНЕ:
Банкова сметка за плащане на суми в лева:
ВАСТЕЛС- България ЕООД
ОББ Банк 
Разплащателна сметка: IBAN BG82 RZBB 9155 4037 7528 00, код: RZBBBGSF

Забележки относно заплащане и анулация:
Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора. При заявка на анулации на хотелско настаняване и / или такса регистрация до 30 юни 2023 включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации след 01 юли 2023 – суми не се възстановяват.
При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.