AO Trauma Seminar – Pelvis & Acetabulum с изтъкнати лектори

На 17-18 ноември се състоя уникален за България АО Trauma семинар на изключително високо ниво. Водещи експерти от страната и чужбина запознаха участниците с особеностите в оценката, диагностиката, класификацията и лечението на фрактурите на таза и ацетабулума, както и...
VII ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ТРАВМИТЕ НА РЪКАТА и VII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ НА РЪКАТА

VII ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ТРАВМИТЕ НА РЪКАТА и VII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ НА РЪКАТА

В периода 19-22 октомври 2023г. в гр.Пловдив ще се проведе VII-ми ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ТРАВМИТЕ НА РЪКАТА и VII-ми НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ НА РЪКА-България, с международно участие. Краен срок за изпращане на резюмета – 31 юли 2023г. ...